Velkommen til Vi i verda 1-4 på nett!

Vi i verda er Cappelens RLE-verk for 1.-4. trinn.

Nettstaden er eit supplement til lærebøkene. Her finn du oppgåver til kvart kapittel i bøkene.


Under kvart kapittel er det oppgåvesamlingar på to nivå:

  • enkle oppgåver (maur)
  • litt vanskelegare oppgåver (edderkopp)

 

 

Sjå korleis ein feirar seks høgtider! Skyt opp rakettar, del ut gåver, pynt borna til høgtidsfeiringa og mykje meir

Obligatorisk!

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 03.02.2017

© Cappelen Damm AS