Nettstad til RLE-faget

Nettressursar

Kvasir: Filosofi og livssyn

http://www.kvasir.no/c/rel/

Kvasir er ei søkjemaskin med norsk tekst. Ho har delt inn ei rekkje adresser etter emne. Under religion og filosofi kan du finne svært mykje nyttig på skandinaviske språk.

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 04.01.2018

© Cappelen Damm AS